RADNI RADY MIEJSKIEJ TURKU POMAGAJĄ TUROWI 1921

Minął okres świąteczno- noworoczny, więc najwyższa pora podziękować Radnym Rady Miejskiej w Turku za przekazany prezent świąteczny. Grupa radnych tj. Dariusz Jasak Przewodniczący Rady Miasta, Stanisław Ćwiek, Adrian Wielogórski, Maciej Aniołczyk, Maciej Malczewski przekazała naszemu Klubowi prywatne środki w łącznej kwocie 350 zł. Dodatkowo pragniemy podziękować radnemu Andrzejowi Kwiatkowskiemu, który regularnie co miesiąc przekazuje na rzecz Klubu kwotę 100 zł. Bardzo cieszy nas inicjatywa radnych, świadczy to o pozytywnym postrzeganiu pracy Zarządu, trenerów i rodziców. Motywuje to nas do dalszej, jeszcze cięższej pracy i godnego reprezentowania naszego miasta na arenie województwa wielkopolskiego.

Miejski Klub Sportowy „Tur 1921” Turek mimo kilkuletniej działalności przedstawiany jest w środowisku sportowym naszego województwa jako pozytywny przykład pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Z każdym sezonem powołujemy kolejne grupy wiekowe celem zapewnienia najlepszym zawodnikom możliwość rozwoju w starszych grupach. Wierzymy, że dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika, Radnym Rady Miejskiej, Wójtowi Gminy Turek Karolowi Mikołajczykowi oraz Radnym Rady Gminy oraz Staroście Tureckiemu Mariuszowi Seńko i Radnym Powiatowym, Klub będzie mógł się dalej rozwijać i osiągać coraz lepsze wyniki sportowe.